Secretaris van het bestuur gezocht.

Door het vertrek van de huidige secretaris naar de Stichting Vrienden van het hospice Vijfheerenlanden in oprichting ontstaat de vacature van secretaris. Taken •             Notuleren van de vergaderingen; •             Opstellen van de agenda in overleg met de voorzitter; •             Namens het bestuur verzorgen van de algemene correspondentie; •             Het bijhouden van een besluitenlijst; •             Het…

Lees meer