Verantwoording

Verantwoording

Stichting Hospice Viijfheerenlanden is een zogenoemde  ANBI-instelling (Algemeen Nut Beogende  Instelling). De stichting legt verantwoording af met de onderstaande gegevens:
 
Contactgegevens:
     Hospice Vijfheeerenlanden
     Ruinkamp 14
     4133 GX Vianen
     telefoon: 0347 779844
     e-mail: info@hospicevijfheerenlanden.nl
     website: www.hospicevijfheerenlanden.nl
     IBAN nummer: NL58 RABO 0158548906
     Kamer van Koophandel: 16 november 2010;  51285479
 
Samenstelling van het stichtingsbestuur:
     drs. G. Tieman, voorzitter
     dhr. G.M. van Nesselrooij, secretaris
     dhr. B. Sanders, penningmeester
     mevr. W. J. van den Brink - Stegeman, algemeen lid
     dhr. A.M.L. Mom, algemeen lid
 
Privacy reglement (2019): klik hier om te lezen
 
Het beloningsbeleid:
Alle medewerkers ,behalve de coördinator ,in het hospice zijn vrijwilligers. Bestuursleden en vrijwilligers ontvangen een onkostenvergoeding voor de kosten, indien die gemaakt zijn i.v.m. de werkzaamheden voor het hospice.
 
De doelstelling :
De stichting stelt zich ten doel om te komen tot een bijna-thuis-huis in de Vijfheerenlanden, waarbij de zorg net zo is georganiseerd als in de thuissituatie.  In dit huis wordt aan ernstig zieke mensen de gelegenheid geboden om in alle rust in een kleine huiselijk omgeving de laatste levensfase door te brengen, wanneer dit thuis niet meer mogelijk is.
 
Jaarrekening 2019: klik hier om te lezen.
 

Jaarverslag 2019: klik hier om te lezen.